ที่ตั้ง

Logo LaoKwan NEW

 

ที่อยู่……………

เทศบาลตำบลเลาขวัญ  

เลขที่ 390   หมู่ที่ 1   ถนนเลาขวัญ-สระกระโจม

ตำบลเลาขวัญ   อำเภอเลาขวัญ

จังหวัดกาญจนบุรี   71210

โทรศัพท์   034-576300   โทรสาร   034-576300

 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.