ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณซอย 22 ฯ

ประกาศยกเลกงาน 001