แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 30 มิถุนายน 2562 22
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณซอย 22 พร้อมติดตั้งประตูระบายน้ำ ชนิด ปิด-เปิด รับน้ำทางเดียว 11 มิถุนายน 2562 38
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณซอย 22 ฯ 10 มิถุนายน 2562 27
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณซอย 22 พร้อมติดตั้งประตูระบายน้ำฯ 29 พฤษภาคม 2562 69
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต จาก บริเวณบ้านนางกาหลง - ประตูน้ำวังหิน 29 พฤษภาคม 2562 44
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้ายฯ 08 มีนาคม 2562 75
ประกาศ เอกสารแนบท้ายประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 27 กุมภาพันธ์ 2562 97
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 27 กุมภาพันธ์ 2562 85
ประกาศ เผยแพร่ ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 20 พฤศจิกายน 2561 121
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 19 พฤศจิกายน 2561 101
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12 ตุลาคม 2561 147
ประกาศ ประกวดราคา จ้างซ่อมแซมพร้อมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 12 กรกฎาคม 2561 204