Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 28 พฤศจิกายน 2561 35
สมาชิกสภา 21 พฤศจิกายน 2561 62
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 13 พฤศจิกายน 2561 64
มาตรฐานการให้บริการ 13 พฤศจิกายน 2561 62
รายงานผลการดำเนินงานติดตามการทุจริต 08 พฤศจิกายน 2561 59
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 08 พฤศจิกายน 2561 54
รายงานแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 06 พฤศจิกายน 2561 75
แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 06 พฤศจิกายน 2561 56
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี 06 พฤศจิกายน 2561 48
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 02 พฤศจิกายน 2561 84
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 02 พฤศจิกายน 2561 96
ข้อมูลสถิติการให้บริการ 02 พฤศจิกายน 2561 98
ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร 02 พฤศจิกายน 2561 57
คณะผู้บริหาร (ฝ่ายข้าราชการ) 02 พฤศจิกายน 2561 118
คณะผู้บริหาร (ฝ่ายบริหาร) 31 ตุลาคม 2561 146
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล 31 ตุลาคม 2561 97
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน 31 ตุลาคม 2561 171
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล 31 ตุลาคม 2561 68
ตราสัญลักษณ์ 14 มิถุนายน 2561 95
งานกลุ่มอาชีพทอผ้า 14 มิถุนายน 2561 99
คำขวัญ 14 มิถุนายน 2561 85
ประวัติความเป็นมา 14 มิถุนายน 2561 149
วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ 14 มิถุนายน 2561 115
สภาพโดยทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 14 มิถุนายน 2561 145
แผนที่การเดินทาง 14 มิถุนายน 2561 118
ที่ตั้ง 14 มิถุนายน 2561 150
แหล่งท่องเที่ยว 13 มิถุนายน 2561 114
ขออภัย 02 เมษายน 2561 116