แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 28 พฤศจิกายน 2561 53
สมาชิกสภา 21 พฤศจิกายน 2561 96
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 13 พฤศจิกายน 2561 81
มาตรฐานการให้บริการ 13 พฤศจิกายน 2561 87
รายงานผลการดำเนินงานติดตามการทุจริต 08 พฤศจิกายน 2561 86
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 08 พฤศจิกายน 2561 85
รายงานแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 06 พฤศจิกายน 2561 100
แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 06 พฤศจิกายน 2561 76
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี 06 พฤศจิกายน 2561 67
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 02 พฤศจิกายน 2561 111
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 02 พฤศจิกายน 2561 118
ข้อมูลสถิติการให้บริการ 02 พฤศจิกายน 2561 126
ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร 02 พฤศจิกายน 2561 80
คณะผู้บริหาร (ฝ่ายข้าราชการ) 02 พฤศจิกายน 2561 156
คณะผู้บริหาร (ฝ่ายบริหาร) 31 ตุลาคม 2561 200
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล 31 ตุลาคม 2561 133
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน 31 ตุลาคม 2561 200
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล 31 ตุลาคม 2561 89
ตราสัญลักษณ์ 14 มิถุนายน 2561 120
งานกลุ่มอาชีพทอผ้า 14 มิถุนายน 2561 122
คำขวัญ 14 มิถุนายน 2561 102
ประวัติความเป็นมา 14 มิถุนายน 2561 185
วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ 14 มิถุนายน 2561 137
สภาพโดยทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 14 มิถุนายน 2561 180
แผนที่การเดินทาง 14 มิถุนายน 2561 140
ที่ตั้ง 14 มิถุนายน 2561 183
แหล่งท่องเที่ยว 13 มิถุนายน 2561 145
ขออภัย 02 เมษายน 2561 128