แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงสร้างบุคลากร 01 กรกฎาคม 2562 8
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 28 พฤศจิกายน 2561 94
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 13 พฤศจิกายน 2561 122
มาตรฐานการให้บริการ 13 พฤศจิกายน 2561 160
รายงานผลการดำเนินงานติดตามการทุจริต 08 พฤศจิกายน 2561 124
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 08 พฤศจิกายน 2561 125
รายงานแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 06 พฤศจิกายน 2561 155
แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 06 พฤศจิกายน 2561 126
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี 06 พฤศจิกายน 2561 110
ข้อมูลสถิติการให้บริการ 02 พฤศจิกายน 2561 175
ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร 02 พฤศจิกายน 2561 130
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน 31 ตุลาคม 2561 260
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล 31 ตุลาคม 2561 136
ตราสัญลักษณ์ 14 มิถุนายน 2561 153
งานกลุ่มอาชีพทอผ้า 14 มิถุนายน 2561 169
คำขวัญ 14 มิถุนายน 2561 153
ประวัติความเป็นมา 14 มิถุนายน 2561 252
วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ 14 มิถุนายน 2561 171
สภาพโดยทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 14 มิถุนายน 2561 263
แผนที่การเดินทาง 14 มิถุนายน 2561 179
ที่ตั้ง 14 มิถุนายน 2561 253
แหล่งท่องเที่ยว 14 มิถุนายน 2561 212
ขออภัย 02 เมษายน 2561 149