คำขวัญ

คำขวัญของอำเภอเลาขวัญ

 

โบสถ์เก่ามิ่งขวัญ   อีสานภาคกลาง
ชุมทางเกษตรกรรม   ผ้าทองามล้ำ
แหล่งน้ำห้วยเทียน   หลวงพ่อเยี่ยมรวมใจ
งามวิไลเบญจรงค์   มั่นคงด้วยน้ำใจ